Onderhoud kleine blusmiddelen

Als u kleine blusmiddelen op uw locatie heeft, dan moeten deze jaarlijks onderhouden worden om te voldoen aan de regelgeving. Veiligheidstraining.nl zorgt voor een sluitende controle voor een veilige omgeving.

Blusmiddelen zijn van cruciaal belang om branden te voorkomen en te bestrijden. Het is dan ook van groot belang dat deze blusmiddelen regelmatig worden onderhouden. Het onderhouden van blusmiddelen is namelijk nodig om de veiligheid van personen en gebouwen te waarborgen. 

Jaarlijks onderhoud

Elk type blusmiddel heeft zijn eigen onderhoudsvereisten. Over het algemeen geldt dat blusmiddelen eens per jaar moeten worden gekeurd. Dit wordt ook wel het jaarlijks onderhoud genoemd.

Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt de blusser volledig gecontroleerd. Zo wordt er gekeken naar de inhoud van de blusser en wordt er gecontroleerd of de druk nog op peil is. Ook wordt er gekeken of de blusser nog in goede staat verkeert. Mocht de blusser beschadigd zijn, dan wordt deze afgekeurd en moet deze vervangen worden. Daarnaast wordt er gekeken of het blusmiddel nog goed werkt. Dit gebeurt door de blusser te legen en opnieuw te vullen met het juiste blusmiddel.

Uitgebreid onderhoud

Naast het jaarlijks onderhoud is er ook het uitgebreid onderhoud. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Bij het uitgebreid onderhoud wordt de blusser volledig gedemonteerd en gereinigd. Ook wordt de blusser opnieuw gevuld met het juiste blusmiddel en wordt de druk opnieuw afgesteld.

Controleren zichtbaarheid & signalering

Tot slot is het van belang om de blusmiddelen op de juiste plek te bewaren. Blusmiddelen moeten op een droge en goed zichtbare plek worden bewaard. Ook moeten ze gemakkelijk bereikbaar zijn in geval van brand.

Gebruik van blusmiddelen

Het is belangrijk dat werknemers goed om kunnen gaan met de blusmiddelen op locatie. Verschillende blusmiddelen hebben andere doelen. Bij Veiligheidstraining.nl is het mogelijk om hiervoor een passende cursus te vinden.

Hoe kan ik u helpen?

Wij gaan graag voor u aan de slag om een veilige omgeving te creëren!

Bel ons op +31 (0)76 - 51 41 275

E-mail ons info@veiligheidstraining.nl