1. Indienen klacht

Via dit formulier kan je een klacht indienen. Deze komt terecht bij onze directie. Op basis van de klacht bepaald de directie wie de klacht in behandeling zal nemen. Dit kan een projectmanager, teamleider, accountmanager of de directie zelf zijn. Om een klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het wenselijk dat er zoveel mogelijk informatie gedeeld wordt via dit formulier en dat de klacht tijdig wordt ingediend (binnen twee weken na gedraging). Na het versturen van dit formulier ontvang je een bevestiging in de browser. Ons systeem verstuurd niet een e-mail met bevestiging.

Ben je een klant en heb je een urgente situatie die een directe oplossing vereist? Bel de teamleider, projectmanager of 076-5022564.

2. Contact opnemen

Na het ontvangen van de klacht nemen we binnen 72 uur contact met je op. Dit kan telefonisch of per e-mail zijn. Mogelijk dat we nog extra informatie nodig hebben om je klacht goed te beoordelen. Bij het eerste contact krijg je ook de contactgegevens van de behandelaar van je klacht.

Na het eerste contact hangt de afwikkelingsprocedure af van de inhoud van de klacht. Gemiddeld worden klachten binnen een week opgelost met een passende oplossing. Bij complexe zaken kan dit langer duren, vooral in combinatie met derden (verzekering, Justis, advocaat). 

Het kan ook zijn dat je klacht thuis hoort in een andere categorie. In dat geval verwijzen we je door naar dat formulier. Het kan dan gaan om:

3. Afhandeling & uitvoering

Klachten zijn voor ons leermomenten, waarmee we onze processen kunnen verbeteren en onze dienstverlening kunnen verhogen.

In de afhandeling van je klacht zullen we ook aangeven welke acties we intern hebben genomen om vervolgklachten te voorkomen. Dit kunnen proceswijzigingen zijn geweest voor het hele bedrijf of leermomenten/berispingen richting een werknemer die niet in volgens het beleid heeft gehandeld.

Daarnaast zal je klacht meegenomen worden in onze interne audits om te controleren dat er geen zelfde klachten meer zijn opgetreden.

Scorpions heeft het keurmerk Beveiliging, ISO 9001 en heeft een ND-vergunning bij Justis. Het oplossen en beheersen van klachten is daarom een continu proces binnen ons kwaliteitsbeheer. We ontvangen daarom graag feedback, zodat we scherp kunnen blijven. 

Klacht indienen